Tmavé čiary na Európe

 

Výskumníci z NASA odhalili príčinu vzniku tmavých čiar na povrchu Jupiterovho mesiaca Európa. Údajne za ich tvorbu môže morská soľ. Vedci vytvorili v laboratóriu podobné podmienky, aké panujú na Európe. Chlorid sodný (kuchynská soľ) umiestnili do vákua s teplotou mínus 173 °C a bombardovali ju elektrónovým lúčom. Nahradili tak silnú radiáciu, ktorou Európu zasahuje Jupiterovo magnetické pole. Po pár hodinách (na Európe sa to rovná cca storočiu) biele vzorky soli získali žltohnedú farbu, teda presne takú, akú majú aj geologické prvky na povrchu mesiaca. Čím dlhšie boli vystavené radiácii, tým tmavšie sa zafarbili. Odmerané farebné spektrum sa navyše zhodovalo s meraniami získanými misiou Galileo. Z toho všetkého vyplýva, že oceán a jeho dno na seba vzájomne pôsobia.

 

Tomáš Szmrecsányi

foto archív

 

Septembrové číslo GOLDMAN (2015)