Manly Palmer Hall

 

Tajné učenie

Začiatkom 20. storočia sa americká verejnosť začala výraznejšie zaujímať o staré mystériá, ezoterické tradície, zabudnuté náboženstvá a okultizmus. Nová módna vlna vychrlila množstvo samozvaných „odborníkov“ a „duchovní vodcovia“ sa zjavovali ako huby po daždi. Medzi nimi sa však našli aj výnimočné individuality, ktoré dotyk temna a mysterióznosti pretavili do neuveriteľne produktívnej publikačnej činnosti. Napríklad tajomný mystik Manly Hall.

 

 

affair4

Manly Palmer Hall sa narodil v kanadskom Peterboroughu (provincia Ontario) 18. marca 1901. Jeho rodičia sa rozviedli a vychovávala ho stará matka. S otcom sa vraj nikdy nestretol a biologickú matku spoznal, až keď sa ako tínedžer presťahoval do Los Angeles. Jednu zo špecifických čŕt onej doby u miestnej strednej triedy predstavoval zvýšený záujem o záhady, mysticizmus a alternatívne výklady rôznych oblastí života. Tak sa mladík vo svojom novom domove dostal po prvýkrát k rozličným ezoterickým filozofiám: prakticky okamžite sa v L.A. ponoril do diel klasikov gréckej filozofie, takmer zabudnutých kresťanských mystikov i starých hinduistických spisov. Očarený novoobjaveným svetom duchovna a filozofie už po roku poskytol prvú vlastnú prednášku o fenoméne reinkarnácie.

 

 

Skúsenosť s Wall Street

Krátky čas pracoval v brokerskej firme na Wall Street, a práve táto skúsenosť sa v jeho prípade ukázala ako značne formatívna. Pôsobil priamo v semeništi dobového materializmu a konzumizmu v pohnutých časoch tesne pred Veľkou hospodárskou krízou. Raz sa dokonca stal svedkom samovraždy investora, ktorý prišiel o všetko. Mladý, duchovne založený filozof, žijúci bohatým vnútorným životom, sa iba ťažko vyrovnával s ústupom duchovných hodnôt, etiky, náboženského poznania a lásky k učeniu, ako aj s pretláčaním jednostranného materializmu vo vede. Zmysel videl vo filozofii a jej prirodzené vyústenie v náboženstve. Aj preto v predslove jednej zo svojich prvých publikácií citoval známy výrok Francisa Bacona: „Trocha filozofie privádza ľudskú myseľ k ateizmu, no skutočný ponor do filozofie ho privádza k náboženstvu“.

 

 

Finančná injekcia

Čoskoro vďaka obdivuhodnej šírke nadobudnutého rozhľadu získal prácu kazateľa v jednej z menších lokálnych cirkví. Ľudí dokázal zaujať nielen charizmatickým prejavom, ale predovšetkým schopnosťou siahať pri výklade do najrôznejších filozofických systémov. Jeho nadanie a nadšenie pre starobylé filozofické systémy neušlo ani pozornosti príslušníčky solventnej olejárskej rodiny z Kalifornie – Carolyn Lloyd a jej dcéry Estelle, a tie do mladého učenca investovali značné prostriedky (Carolyn mu dokonca po smrti v roku 1946 zanechala značnú časť svojho majetku vrátane výnosných akcií). Dotácie mu umožnili cestovať, získavať nové skúsenosti a rozširovať svoju zbierku o ďalšie literárne skvosty. Mnohé staré ezoterické a alchymistické rarity sa mu prostredníctvom agenta podarilo získať na aukciách vo Francúzsku či Anglicku za takpovediac výpredajové ceny (v tom čase vrcholila Veľká hospodárska kríza). Jeho súkromná bibliotéka sa v neskoršom období rozrástla do obdivuhodných rozmerov: skveli sa v nej diela Platóna, Aristotela či iných antických klasikov, práce kresťanských mystikov na čele s Augustínom, preklady z gnostickej a hermetickej literatúry, knihy Ptolemaia, Paracelsa, Bacona i raritné kúsky zo starej náboženskej, ezoterickej a mýtickej spisby, opisujúce dávnovekú symboliku, rituály a obrady. Počas svojich ciest študoval tradície, filozofické systémy a náboženské predstavy najrozličnejších národov v Európe a Ázii. Nové poznatky nasával ako špongia a čoskoro začal chrliť jednu publikáciu za druhou.

 

 

affair1Tajné mystériá

Ako dvadsaťjedenročný vydal prácu o tajuplných mystických školách staroveku „Initiates of the Flame“ (1922). Na obale útlej knižky svietil nápis „Ten, kto žije Život, spozná Učenie.“ a vnútri nám Hall približuje tajuplné egyptské rituály, takmer zabudnuté alchymistické vedomosti či artušovské mýty. Na diele spolupracoval aj výtvarník John August Knapp, s ktorým neskôr navrhol aj tarotové karty. Už o rok neskôr sa v ďalšej publikácii „The Lost Keys of Freemasonry“ zahĺbil do problematiky slobodomurárskych lóží. Rozmer jeho vedomostí šokoval: Hall ako samouk nenavštevoval žiadnu elitnú univerzitu, v jeho rodine podľa všetkého učenci podobného formátu nefigurovali a ani jeho listy, ktoré posielal domov z cudziny, nenaznačovali žiadne zvláštne znalosti. Kým iní učenci tej doby posielali zo svojich prvých návštev orientálnych krajín nadšené listy, presiaknuté duchom nových vedomostí a poznatkov z dovtedy nepoznaných kultúr, Hallove listy z Egypta, Číny, Japonska či Indie zväčša pripomínali iba akési bežné cestovateľské zápisky. Napokon aj civilné povolanie bankára mala iba pramálo spoločné s predmetom jeho výskumu. Napriek tomu však bol schopný svoje vrcholné dielo dokončiť už vo veku 27 rokov: impozantný rozsiahly „Encyklopedický prehľad slobodomurárskej, hermetickej, kabalistickej a rosekruciánskej symbolickej filozofie“ (1928), s podtitulom „Interpretácia tajných učení pojednávajúcich o rituáloch, alegóriách a mystériách všetkých vekov“. Pre komplikovaný a kostrbatý názov sa pre dielo vžilo označenie „Tajné učenia všetkých vekov“. V čase vydania bol už rešpektovaným a všeobecne známym lektorom, vyhľadávaným pre schopnosti prekladať a interpretovať najrôznejšie staré spisby a verejnosť oň v čase všeobecného vzmáhania metafyzického hnutia prejavila obrovský záujem: 100 dolárov za kus (a 75 v prípade predobjednávok) sa v tej dobe považovalo za viac než solídny peniaz.

 

 

Strážený kódex

Prvé vydania nevyšli vo veľkom náklade a dlhé dekády tak kniha predstavovala jednu z najstarostlivejšie chránených rarít fanúšikov ezoteriky a okultizmu. Masovo dostupnou sa stala až o niekoľko desaťročí, keď sa o jej vydanie začalo zaujímať vydavateľstvo Tarcher/Penguin, ktoré v roku 2003 vyčerpávajúci a miestami ťažšie zrozumiteľný kódex upravilo do čitateľsky prívetivej formy. Šírka a hĺbka Hallových vedomostí prezentovaných v diele neprestáva udivovať dodnes: zachytáva širokú škálu od pytagorejskej matematiky, alchymistických vedomostí a starobylej hermetiky cez egyptskú geometriu a kryptogramy až niekam po bájoslovie pôvodných amerických kultúr či Kabalu. Nemôže chýbať ani analýza Tarotu či rosekruciánskej symboliky, dotýka sa však aj bizarností – napríklad ezoterika zakomponovaná do shakespearovských drám. Neuveriteľne široký záber dodnes fascinuje kvantá nasledovníkov a obdivovateľov: v čase prípravy a vydania knihy nemohol mať k dispozícii súčasné technologické vymoženosti a jednotlivé zdroje musel práce vyhľadávať.

Vysvetlenia jeho talentu sa rôznia, objavujú sa pritom aj rozličné špekulatívne interpretácie. Niektorí tvrdia, že sa narodil s poznatkami z minulých životov, čo mu umožnilo už v mladom veku vydať niekoľko obsiahlych encyklopedických prác. Iní si jeho nadpriemerné schopnosti vysvetľujú o niečo prozaickejšie – údajne mal fotografickú pamäť. Monumentálna, bohato ilustrovaná kniha odlíšila mystika od bežných duchovných vodcov, učiteľov a kazateľov a zabezpečila mu pozíciu neodškriepiteľnej ikony. Kniha sa (aj napriek mnohým neskorším vynikajúcim dielam) ukázala ako skutočný magnum opus majstra arkán a starých mystérií. Dovtedajšie predstavy o histórii duchovných a filozofických koncepcií a ich úlohe v civilizačnom progrese postavila do nového svetla a poskytla viacero nekonvenčných pohľadov. Dovtedy nevídaným spôsobom zosumarizovala tajné doktríny a mystériá, ktoré sú v plnej miere prístupné iba úzkej skupine zasvätencov. Práve kapitoly o tajných spoločnostiach sa považujú za jedny z najkontroverznejších a dodnes z nich čerpajú mnohé diskutabilné teórie, ktoré hovoria o obrovskej moci niektorých okultných spolkov a lóží.

 

 

affair3a

Hollywood, Lugosi, hippies

V roku 1934 založil Filozofickú výskumnú spoločnosť (Philosophical Research Society) s cieľom sústrediť kapacity so záujmom o štúdium metafyzických javov, mytológií, náboženstiev a okultizmu do jednej inštitúcie. Inštitucionalizoval aj svoj záujem o slobodomurárske lóže: po niekoľkých rokoch v Slobodomurárskom výskumnom ústave v San Franciscu ho v roku 1954 lóža Jewel oficiálne zasvätila do svojich kruhov. O devätnásť rokov neskôr dosiahol 33. stupeň, ktorý je podľa tradičného škótskeho rítu najvyšším v slobodomurárskej hierarchii. Medzitým už absolvoval aj prvé pokusy o rozšírenie svojho vplyvu na pôdu Hollywoodu: Warner Bros mu ponúkli miesto scenáristu, cítiac šancu zviesť sa na transcendentálnej vlne. Hall na ponuku reflektoval – v snahe predstaviť masám svoje myšlienky prostredníctvom populárnej kultúry. Vypracoval niekoľko scenárov, z ktorých sa však napokon sfilmoval jediný: „When Where You Born“. Spolupracoval aj s Bélom Lugosim, legendárnym prvým filmovým predstaviteľom Draculu. Zblížili sa natoľko, že sa stal priateľom jeho rodiny, dokonca viedol Lugosiho sobáš s Hope. Taktiež mu pomáhal s liečbou závislosti na morfíne pomocou hypnózy a v čase útlmu v jeho filmovej kariére mu pomohol aj finančne.

Výskumná spoločnosť po 2. svetovej vojne pozvoľna prichádzala o štatút vyhľadávanej inštitúcie a honosná budova v tvare mayskej pyramídy v Los Angeles, ktorá poskytovala priestory na prednášky, sa napĺňala čoraz menej. Kríza sa najviac prehĺbila pod vplyvom hlbokých celospoločenských zmien, ktoré iniciovala kontrakultúra 60. rokov 20. storočia hoci oživila záujem o východné filozofie, okultizmus či paranormálne javy, Hall bol k novému hnutiu značne skeptický a predstaviteľov hippies obviňoval z nedostatočnej zrelosti a chýbajúceho intelektu, pričom experimenty so psychedelickými látkami pranieroval a odmietal ich považovať za skutočnú cestu k poznaniu. Jeho prístup sa začínal čoraz viac odlišovať od prevládajúcich trendov, až sa napokon stal akousi žijúcou relikviou niekdajšieho losangeleského hnutia duchovnej renesancie.

 

Tomáš Bóka

foto SITA, wikipedia, archív

 

Celý článok si prečítate v júnovom čísle GOLDMAN (2016)