Planétka s prstencom

SPACE-CENTAUR-CHARIKLO

Planétka s prstencom

Prstence nemusia mať len veľké planéty, ale aj oveľa menšie planétky. Dokazuje to objavenie (až) dvoch prstencov okolo vyše dvestokilometrovej planétky 10199 Chariklo, ktorá sa nachádza medzi Saturnom a Uránom. Ako boli odhalené? Vďaka dvojici jemných zabliknutí, keď popred ďalekú hviezdu prechádzala planétka 10199 Chariklo – hviezdu nezakryla iba ona, ale aj „čosi“ dvakrát pred a dvakrát po jej prelete. Mimochodom, spomínaná planétka patrí k tzv. kentaurom, veľkým ľadovým telesám, ktoré krúžia medzi dráhami Jupitera a Neptúna. Ich zvláštnosťou je, že sa podobajú na planétky, ale zároveň vykazujú aj niektoré znaky komét. Prstence môžu byť následkom vesmírnej zrážky, alebo pochádzajú z iného objektu, ktorý gravitácia Charikla zachytila a následne roztrhala na malé kúsky.

Artist’s_impression_of_the_rings_around_Chariklo

Tomáš Szmrecsányi

foto NASA