Kontakty

Vydavateľ:
MEDIAGE, spol.s.r.o., Meličkovej 22, 841 05 Bratislava

Poštová adresa: P.O.Box 272, 814 99 Bratislava 1
Telefón: + 421 2 5464 3901

www.goldman.sk
www.facebook.com/goldman.sk
www.twitter.com/goldmanmagazin.sk

Riaditeľ vydavateľstva: Milan Brčák, brcak@mediage.sk
Finančný riaditeľ: Alena Janščová, janscova@mediage.sk
Marketingový manažér: Daniela Zámečníková, zamecnikova@mediage.sk

Oddelenie inzercie:
e-mail: mediage@mediage.sk, mobil: 0903 406 808