Jeden výbuch na štyrikrát

Gravitational-lensing-galaxyApril12_2010

Jeden výbuch na štyrikrát

Teória relativity z dielne Alberta Einsteina popisuje gravitáciu ako výsledok zakrivenia časopriestoru pod vplyvom hmoty a energie. Čo to znamená? Ak má napríklad nejaké vesmírne teleso obrovskú hmotnosť, teda aj obrovskú gravitáciu, dokáže ohnúť blízke svetelné lúče a navyše môže fungovať aj ako gravitačná šošovka, cez ktorú sú astronómovia schopní pozorovať extrémne vzdialené hviezdy, galaxie, kopy galaxií či kvazary. Pomocou vplyvu gravitácie veľmi mohutnej galaxie (ktorá sa nachádza navyše v kope galaxií) vedci na čele s Patrickom Kellym vôbec prvýkrát pozorovali výbuch od nás až deväť miliárd svetelných rokov vzdialenej supernovy SN Refsdal, a to nielen na štyroch rôznych miestach, ale v priebehu niekoľkých týždňov. To znamená, že lúče svetla z výbuchu supernovy k Zemi neputovali rovnako dlho a niektoré z nich sa k nám podľa všetkého ešte len dostanú.

PR2015-08_SN-Refsdal (1)

Tomáš Szmrecsányi

foto NASA, archív