Epidémia konšpirácií – Moderná poverčivosť

Rozšírené konšpiračné „teórie“ môžu znieť vierohodne. Avšak pozor. Vychádzajú z chýb v ľudskom uvažovaní, ktoré sú psychológom dobre známe, ako aj z nevedomosti a často celkom nezmyselných tvrdení.

 

Svet vraj nebadane riadia utajené spolky. Slobodomurári, ilumináti, Židia, nadnárodné spoločnosti… Podľa gusta, stačí si vybrať. V ich moci sú všetky „oficiálne“, teda mienkotvorné médiá a všetko, čo napíšu, samozrejme, nie je pravda. Tajné spolky a temné sily ovládajú nielen médiá, ale aj všetky vlády, vedecké inštitúcie a autority v oblastiach umenia, charity či tretieho sektoru. Pravdu ponúkajú len „alternatívne médiá“ jedincov, ktorí výborne utajené machinácie svetovlády prekukli. Zväčša pomocou infiltračnej investigatívnej metódy zvanej Google. Na ten utajovanie neplatí. Kto sa nenechá presvedčiť niektorou z tisícok webových stránok, odhaľujúcich „skutočné a dobre utajené“ pozadie udalostí riadených „skutočnými vládcami sveta“, ten je ovca.

 

Russia First In Space

 

Netestovateľné 

Konšpiračné teórie v skutočnosti nie sú žiadnymi teóriami. Tými sú napríklad teória gravitácie, teória evolúcie alebo teória atómov. Nejde ani o hypotézy, ale presvedčenia, spravidla také, ktoré prakticky nemožno vyvrátiť. Akýkoľvek nesúhlasný argument konšpirátori zmetú zo stola ďalšou a ďalšou vrstvou konšpirácií. Naopak, hodnotné hypotézy a teórie musia byť vždy postavené tak, aby bolo jasné, aké dôkazy by ich vyvrátili. V prípade evolučnej teórie by to bola napríklad povestná kostra králika vo vrstvách predprvohorného predkambria. A v prípade teórie gravitácie skok z desiateho poschodia.

 

Veria im hromadne

Konšpirácie sa často stávajú automatickým vysvetlením pre akúkoľvek udalosť, vzniká tak do seba uzavretý svetonázor, v ktorom presvedčenia o rôznych konšpiráciách vytvárajú vzájomne sa podporujúcu sieť. Človek obvykle neverí len jednej konšpirácii. Keď už svoje myslenie nastaví konšpiratívne, hltá jednu za druhou, hoci zdanlivo nesúvisia. Tím psychológov, vedený Michaelom J. Woodom  z Univerzity v Kente, zistil, že presvedčenie o podiele britskej tajnej služby MI6 na smrti princeznej Diany korelovalo s výrazne vyššou mierou podpory pre konšpirácie, že vírus HIV vznikol v laboratóriu ako biologická zbraň, že pristátie na Mesiaci bol podvod, že americká vláda tají existenciu kontaktov s mimozemšťanmi… Nevadí ani, ak sa jednotlivé konšpirácie navzájom priamo vylučujú. Čím viac účastníci výskumu verili, že Diana svoju smrť nafingovala, tým viac zároveň verili, že bola zavraždená. Odpor k „oficiálnym autoritám“ je skrátka taký silný, že konšpirátori radšej podporia aj také konšpirácie, ktoré sa navzájom vylučujú.

 

Vychádzajú z neistoty

Podporu konšpirácií podľa mnohých psychologických výskumov často sprevádza nedôvera k iným ľuďom a autoritám, pocit bezmocnosti a slabé sebavedomie, ako aj viera v paranormálne javy či vedecká negramotnosť. Podľa zistení profesora kognitívnych vied Stephana Lewandowskeho ľuďom, ktorí trpia pocitom, že veci nemajú pod kontrolou, dokáže konšpiračné presvedčenie vrátiť pocit poriadku a vysvetliť niektoré mimoriadne udalosti. Poznanie niektorých faktov im dokonca dokáže priniesť pocit moci.

Minulý rok politickí vedci Joseph Uscinski a Joseph Parent vykonali rozsiahly výskum konšpiračných teórií. Výskumníci podotkli, že v experimentoch vyvolaný pocit úzkosti a stavy kontroly viedli účastníkov k tomu, aby videli neexistujúce súvislosti a odvolávali sa na konšpiračné vysvetlenia. Výskumníci zároveň podotkli, že k viere v konšpiračné teórie vedú napríklad prírodné katastrofy alebo stresujúce prostredie (ekonomická neistota).

 

Klamy v uvažovaní

Konšpiračné teórie vychádzajú z celkom prirodzených, ale často klamlivých sklonov ľudskej mysle spájať body náhodných udalostí do zmysluplných rámcov (paternicita) a predpokladať za nimi úmysel (agenticita). Ak vznikne konšpiračné presvedčenie, nastupuje psychológom dobre známa chyba v uvažovaní, zvaná sklon ku potvrdzovaniu – tendencia hľadať, nachádzať a prisudzovať väčší význam dôkazom, ktoré podporujú to, v čo už veríme. Táto chyba v uvažovaní patrí medzi hlavných vinníkov skutočnosti, že niekedy aj celkom inteligentní ľudia veria úplným nezmyslom. Dôležitú úlohu vo vzniku a udržiavaní konšpiračných presvedčení hrá aj iný psychologický fenomén – sklon preceňovať predvídateľnosť udalostí (angl. hindsight bias). Ako píše autor Arthur Goldwag: „Ak sa stane niečo významné, všetko, čo k tomu viedlo a z toho vychádzalo, sa zdá taktiež významné. Aj najtriviálnejšie detaily zrazu žiara významom.“

V myslení nadšencov konšpiračných teórií sa všetky vysvetlenia alebo aktivity vlád či súkromných skupín stávajú podozrivé. To naznačuje, že nedokážu rozlíšiť medzi potenciálne skutočnými a falošnými konšpiráciami. Konšpirátori totiž odmietajú akékoľvek alternatívne vysvetlenia, odmietajú akékoľvek nesúhlasné dôkazy, ktoré sa, ako inak, stávajú dôkazom ďalších konšpirácií.

 

phenomen 3

 

Útok na WTC

Z desiatok konšpiračných „teórií“, ktoré zaplavujú internet, vyčnieva jedna najviac. Nielen kvôli spoločensko-politickým dôsledkom, aké by mala jej pravdivosť, ale taktiež kvôli popularite zdanlivo presvedčivých dokumentárnych filmov, ktoré ju propagujú a ktoré do veľkej miery môžu za súčasnú popularitu podobných presvedčení. Ide o tvrdenie, že útok na americké Svetové obchodné centrum nezosnovala teroristická sieť al-Káida, ale americká vláda. Tento už archetyp moderných konšpiračných teórií: stavia na niektorých problémoch, alebo zdanlivých problémoch „oficiálneho“ vysvetlenia udalosti, ktoré vraj naznačujú, že oficiálne vysvetlenie je úplne nepravdivé. Pravdou by malo byť ohromné sprisahanie.

Presvedčenie, že hŕstka nevysvetlených anomálií môže podkopať široko podporené vysvetlenie, tvorí základ konšpiračného myslenia. Ľahko ho však možno vyvrátiť skutočnosťou, že „oficiálne“ vysvetlenia nestoja na hŕstke faktov, ale na zhode dôkazov z viacerých oblastí výskumu. Ako v prípade „oficiálnej verzie“ o páde dvojičiek kvôli teroristom. Našťastie, viaceré kľúčové body tejto konšpirácie možno overiť. Napríklad tvrdenie, že budovy 1 a 2 sa zrútili na spôsob kontrolovanej demolácie. „Kľúčom ku výskumu akejkoľvek demolácie je nájdenie miesta, kde nastal zlom. Všetky fotografie ukazujú, že v prípade oboch budov to bolo miesto nárazu lietadiel,“ hovorí expert na demolácie Brent Blanchard, ktorý dodáva: „Skutočné implozívne demolácie sa začínajú spodnými podlažiami. Fotografické dôkazy ukazujú, že nižšie poschodia WTC 1 a 2 boli v poriadku dokiaľ neboli zničené zhora.“

 

Boli tam výbušniny

Podľa rozšíreného mýtu, na ktorom stavia konšpirácia, krátko pred kolapsom budov možno pozorovať explózie vo viacerých podlažiach. Nie však podľa Blancharda, podľa ktorého ide o prudké vytrysknutie vzduchu a sutín, aké prirodzene nastáva pri náhlom kolapse budov. Inokedy konšpirátori tvrdia, že budovy z ocele nemôžu kolabovať kvôli ohňu. V skutočnosti sa tak stalo už neraz. A údajní svedkovia, ktorí tvrdia, že počuli explózie? To, čo počuli, neboli výbuchy ako pri demolácii. Seizmické záznamy z mnohých nezávislých zdrojov nezaznamenali žiadne výbuchy.

Konšpirátori radi hovoria o údajných dôkazoch výbušnín generujúcich horúčavu – termitu a o roztavenej oceli, demolační pracovníci však nič také nehlásili. „Stovky mužov a žien, ktorí pracovali na odstraňovaní trosiek v Ground Zero, patrili medzi najskúsenejších a najrešpektovanejších veteránov v oblasti demolácií. Všetci mali skúsenosti a expertízu, ktorá by im okamžite umožnila rozoznať dôkazy o kontrolovanej demolácii, keby nejaké existovali. Nikto z nich však nevyslovil podozrenie, že boli použité výbušniny,“ upozorňuje Blanchard.

Prítomnosť výbušnej látky nanotermit (dokonalejšie premiešaný termit) v budovách WTC vraj podporujú nálezy lupienkov sivého a červeného materiálu, ktoré konšpirátori na základe prítomnosti hliníka a oxidov železa označili za termitický materiál. V skutočnosti ich výskyt nič také nenaznačuje. V jednom i druhom prípade ide o mimoriadne hojnú zlúčeninu, ktorá sa vyskytuje aj vo farbách a náteroch. V údajných vzorkách, dokazujúcich prítomnosť nanotermitu, bol navyše identifikovaný nízkoteplotný minerál kaolinit, ktorý by sa pri teplote horenia tejto výbušniny (1.000 °C) premenil na iný minerál, zrejme spinel. Inými slovami, tvrdenia konšpirátorov vyvracajú aj elementárne znalosti geológie.

 

Dušan Valent

foto SITA, archív

 

Celý článok si prečítate v májovom čísle GOLDMAN (2015)