Bestiarium – Dybuk

 

Tí, čo umreli, neodchádzajú vždy do záhrobia. Niekedy zostávajú na rozmedzí svetov a opantávajú mysle a telá živých. A potom sa ich rukami mstia za dávne krivdy, alebo len páchajú krivdy nové.

 

Pokojne sa môže stať, že si nič nevšimnete. A napriek tomu bude vašimi ústami hovoriť a  vašimi rukami konať zlý duch dybuk. Hoci si nadvládu inej bytosti nad svojimi činmi a rozhodnutiami neuvedomíte, iným sa to podarí. Všimnú si, že zrazu konáte ako iná osoba, že hovoríte ako celkom iný človek. Alebo že sa dokonca správate šialene, ako mentálne chorý človek. Áno, aj to sa môže stať. Dlhé roky zúfalo blúdiaci dybuk môže pokojne zošalieť.

 

Bábkou v rukách ducha

Vládu dybuka si uvedomíte len vtedy, pokiaľ to zlý duch bude chcieť. A obvykle to chce len preto, aby svoju obeť trápil. Aby ju mučila bezmocnosť nad činmi, ktoré nemôže ovládať a nemôže im zabrániť. A tiež aby ju trýznila hrôza z vlastných skutkov, ktoré sú celkom v moci inej, zlobou prešpikovanej bytosti.

 

Pútnici po telách živých

Dybukovia nemôžu blúdiť svetom živých pasívne. Ich údelom je opantávať živé bytosti. Udomácniť sa môžu (vždy len dočasne) napríklad v steble trávy, kvete alebo strome. Častejšie sa prevtelia do zvieraťa a ešte častejšie do ľudí. Najľahšie sa zmocnia žien, prípadne mužov, ktorí zanedbávajú duchovnú stránku života.

Posadnutie človeka môže trvať krátko, no aj týždne či mesiace. Keďže dybuk je putovná bytosť, napokon vás opustí. Splníte mu, čo si zaumienil – obvykle ide o pomstu voči niekomu zo sveta živých, kto mu kedysi ukrivdil. Inokedy ho iba omrzí trápiť vás a zatúži po novej zábavke.

Ak človeka dybuk dlho neopúšťa, je možné, že ide o zúfalého bludného ducha. Netrápi človeka pre zábavu, ani aby niekomu inému prostredníctvom neho ublížil. V skutočnosti dybuk dúfa, že sa nájde rabín schopný oslobodiť ho z jeho mizérie – blúdiť medzi svetom živých a svetom mŕtvych.

 

Vyhnanie, či oslobodenie

Ak vás ovládne dybuk, ktorý z vlastnej vôle nebude chcieť odísť, pomôže len exorcizmus. Vykonať ho musí mimoriadne zbožný muž, najlepšie rabín alebo celá skupina rabínov v synagóge. No často nepostačí ani to. Na pomoc si potom treba prizvať dobrého ducha „magidu“ alebo anjela.

Vyháňanie židovského zlého ducha sa uskutočňuje celkom inak, než katolícky exorcizmus. Jeho prvým krokom je rozhovor s dybukom aby sa zistilo, prečo duch nepokračoval ďalej, ale pretrval v tele svojho nositeľa. Informácie, ktoré dybuk poskytne, pri nasledovnom rituáli poslúžia nato, aby ho rabín či rabíni presvedčili odísť. Veľmi dôležité je predovšetkým zistiť meno dybuka. Znalosť mena nadprirodzenej bytosti totiž múdremu a šikovnému človeku poskytuje možnosť ovládať ju.

 

Dušan Valent

ilustrácia Michal Šumichrast

 

Celý článok si prečítate v letnom dvojčísle GOLDMAN (2015)